“Jak Zwiększyć Pewność Siebie,
Mówić Tak Aby Cię Słuchali,
Oraz Wpływać Na Siebie i Ludzi…?”

Nazywam się Daniel Błaszczuk i jestem dyplomowanym specjalistą od Zarządzania z tytułem magistra-inżyniera z wieloletnim doświadczeniem w branży HR, w tym również sześcioletnim doświadczeniem w zakresie przeprowadzania treningów doskonalenia umiejętności interpersonalnych i rozwijających kompetencje społeczne człowieka dorosłego.

Od kiedy w 2016 roku rozpocząłem kształcenie psychologiczne (obecnie w trakcie specjalności „psychologia edukacyjna i wychowawcza”), zwiększyłem swoje kompetencje społeczne takie jak wpływ na otoczenie, wpływ na siebie, rozpoznawanie kłamstwa, relacje z ludźmi, motywacja.

Zrozumienie jak działa człowiek, odczytywanie jego prawdziwych intencji
i oddziaływanie na niego jest dziś niezbędnym komponentem nie tylko
w Psychologii czy Zarządzaniu, ale w niemal każdej dziedzinie otaczającego świata.

Co mogę Ci dać?

Jeżeli chcesz zyskać kompetencje społeczne i nauczyć się jak wpływać na otoczenie, jak wpływać na siebie, jak się motywować, jak budować relacje, a nawet rozpoznawać kłamstwa w rozmowie, to skorzystaj z moich gotowych porad.

Daniel Błaszczuk