Trójczynnikowa Koncepcja Miłości (R. Sternberg)

Od zawsze ciekawiło mnie co o miłości mówi psychologia naukowa. W jaki sposób psychologowie wyjaśnią nam, dlaczego między jednymi ludźmi pojawia się zakochanie, podczas gdy inni pozostają znajomymi?

Czy muszą być spełnione jakieś określone warunki?

Czy te warunki są znane? Czy jeżeli spełnimy te warunki, to wywołamy miłość między dwiema osobami?

Ludzie od zarania dziejów potrafili pod wpływem zakochania dokonywać rzeczy wzniosłych, niemal niemożliwych, tworzyli dzieła sztuki, nie spali, nie jedli, byli w stanie zrobić więcej niż kiedykolwiek.

Trudno o lepszą siłę motywacyjną, prawda?

Wywoływanie miłości również zakorzenione jest głęboko w naszej historii – od różnych obłąkanych obrzędów, jakie miały rzucać urok miłosny na drugą osobę, aż do eliksirów miłosnych od średniowiecznego dilera.

Wtedy ludzie robili naprawdę dużo, aby zdobyć tego rodzaju moce.
Dziś rolę „mocy nadprzyrodzonych” pełnią księgi, w których psychologowie zdradzają wyniki swoich badań.
Tylko, że w naszych czasach mało kto po nie sięga 😉

Trójczynnikowa Koncepcja Miłości (Robert Sternberg)

Zanim dowiesz się co powoduje wywołanie miłości, dlaczego ona czasami powstaje, a czasem nie powstaje – najpierw zdefiniujemy sobie czym, według aktualnej nauki, stan zakochania i miłość jest.

Robert Sternberg opracował model trójczynnikowy, zgodnie z którym stan zakochania / miłość składa się z aż 3 jednoczesnych elementów.

Są to:
• Namiętność
• Intymność
• Zaangażowanie

Wbrew pozorom R. Sternberg używając tych 3 pojęć powyżej miał na myśli coś trochę innego, niż my na co dzień mamy na myśli, używając tych słów.

Przede wszystkim w modelu R. Sternberga wszystkie 3 siły powyżej występują zawsze jednocześnie, tylko z inną proporcją.

To od tej proporcji zależy czy między ludźmi tworzy się pusty związek, czy miłość jak z bajki, czy sama przyjaźń. Wg R. Sternberga jest 7 możliwych kombinacji, oprócz kombinacji zerowej, czyli braku miłości między osobami.

#1: Namiętność

W rozumieniu R. Sternberga Namiętność jest silnym pobudzeniem fizjologicznym, które odpowiada za silne odczuwanie emocji oraz uczuć zarówno pozytywnych jak i negatywnych.

Pozytywne emocje zdają się być tutaj oczywiste, jest nam dobrze i chcemy więcej. Do negatywnych uczuć zaliczamy tęsknotę i zazdrość.

Nasze zachowania zmierzają do pragnienia i poszukiwania fizycznej bliskości, kontaktu, mamy marzenia na jawie i jesteśmy zaborczy.

Pojawia się bardzo silna koncentracja na sobie, egocentryzm, osoba w takim stanie realizuje tylko własne potrzeby emocjonalne.

Z pozoru wygląda to w ten sposób, że taki człowiek robi bardzo wiele dla tej drugiej osoby, zostawia cały świat biegnąc do niej – niestety, faktycznie robi to dla siebie z powodu własnych potrzeb.

Namiętność jest silnym i szybko wyczerpującym się czynnikiem i może być utrzymana nie dłużej niż pierwsze 4 lata (z reguły znacznie krócej).

Relacja między dwojgiem ludzi, w której pojawia się Namiętność,
a nie
występuje Zaangażowanie ani Intymność, nazywana jest przez psychologów miłością ślepą.

#2: Intymność

W rozumieniu R. Sternberga Intymność przejawia się poprzez wzajemne zrozumienie, dzielenie się przeżyciami i dobrami, pragnienie dobra partnera, dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia, zaufanie i poczucie oparcia.

Ważnym elementem w czynniku Intymności jest włączenie partnera / partnerki w swoją tożsamość (nie JA, tylko MY) oraz poczucie więzi nieseksualnej.

W tym wypadku utrata partnera staje się tożsama z poczuciem utraty swojej tożsamości, co uniemożliwia normalne funkcjonowanie.

Związek, w którym występuje Intymność oraz Namiętność nazywana jest w psychologii miłością romantyczną.

Z kolei relacja między dwojgiem ludzi, w której pojawia się Intymność, a nie występuje Namiętność ani Zaangażowanie, powoduje wzajemne lubienie się, czyli koleżeństwo.

#3: Zaangażowanie

W rozumieniu R. Sternberga czynnik Zaangażowania przejawia się świadomą decyzją o trwałym związku, pomimo przeszkód.

Jest to często zimna kalkulacja związana z formalnymi przeszkodami utrudniającymi zerwanie, jest to wysiłek włożony w związek, dodatni bilans zysków i strat w związku.

Związek, w którym nie ma Namiętności, ani Intymności, a pozostało samo Zaangażowanie, nazywany jest w psychologii miłością pustą.

Jakie modele relacji wyróżnia R. Sternberg?

#1: Miłość ślepa:
Namiętność + nic

#2: Lubienie
Intymność + nic

#3: Miłość pusta:
Zaangażowanie + nic

#4: Miłość romantyczna:
Namiętność + Intymność

#5: Miłość przyjacielska:
Intymność + Zaangażowanie

#6: Miłość fatalna:
Namiętność + Zaangażowanie

#7: Miłość kompletna:
Namiętność + Intymność + Zaangażowanie

Na podstawie wiedzy o tym jak przebiegają powyższe 3 czynniki, kiedy się pojawiają, kiedy nie występują, R. Sternberg obliczył idealny moment na zaręczyny i ślub – jest to moment, w którym wszystkie 3 czynniki są na najwyższym poziomie łącznym (namiętność dopiero spada, a zaangażowanie już rośnie).

Powyższy wykres Sternberga przedstawia w jaki sposób w czasie układają się czynniki namiętności, intymności i zaangażowania.

Na podstawie wiedzy o tym jak przebiegają powyższe 3 czynniki, kiedy się pojawiają, kiedy nie występują, R. Sternberg obliczył idealny moment na zaręczyny i ślub – jest to moment, w którym wszystkie 3 czynniki są na najwyższym poziomie.

Jak wynika z wykresu, moment ten przypada między 30. a 42. miesiącem związku.

Daniel Błaszczuk

Facebook Comments Box