Ton Jej / Jego Głosu… ♫ – Psychologia

blog psychologiczny jak wykryc klamstwo - symptomy - silna tresc emocjonalna

Co można odczytać z głosu…?

Pomówmy chwilę o głosie, a konkretnie chodzi mi o tonację głosową.

Zacznijmy od tego, że sygnały emocjonalne w głosie są trudne do zmanipulowania.

Jeżeli umiesz to właściwie odczytać, wtedy tonacja głosu drugiego człowieka informuje Cię o jego aktualnych emocjach i cechach osobowości.

Ponadto jego tonacja głosowa indukuje emocje bezpośrednio
w Tobie (tzn. irytujący głos, kojący, itd. – to oczywiste).

Nie opiszę tu wszystkiego, ale weźmy na pierwszy rzut taki oto praktyczny koncept – wskaźniki kłamstwa w tonacji głosowej.

Fakt, że osoba z którą rozmawiasz, mówi prawdę lub kłamie, pokazuje bardzo dużo o jej stosunku do Ciebie, bo jeżeli jest nieszczera to może oznaczać, że chce coś ukryć, bo chce dobrze wypaść, bo jej zależy na Twoim zdaniu.

Jeżeli masz dłuższą relację z tym kimś, wtedy oczywiście intencje takiego zachowania są odmienne.

Przejdźmy do meritum.

Jak zachowuje się tonacja głosowa podczas kłamania?

Przede wszystkim występuje więcej przerw w mówieniu lub przerwy są po prostu dłuższe.

Kontakt wzrokowy takiej osoby jest w bezruchu (nie jest prawdą, że oczy zaczynają latać i tańczyć jak to w internecie się niektórzy rozpisują, po prostu oczy stają jak nienaturalnie wmurowane).

Oczywiście taki kontakt wzrokowy może mieć różne podłoża, dlatego ma sens tylko, jeśli bierzesz pod uwagę tonację głosu, bo oczy w bezruchu SAME Z SIEBIE świadczą jedynie
o przeżywaniu silnej treści emocjonalnej.

(mogą świadczyć o stresie podczas fałszowania przekazu)

Kolejna ważna kwestia, to popełnianie licznych błędów językowych, przejęzyczeń (świadczy o podwyższonym poziomie napięcia psychicznego).

W psychologii istnieje tzw. pojęcie „Pomyłki Freudowskiej”, jako że Freud uważał, że wszelkie przejęzyczenia, omyłki
i zapomnienia, są przejawem wyłonienia się przekazu nieokrytego świadomą korektą.

Usłyszysz również więcej dźwięków, które nie są słowami, wydłużenia sylab, „eeeee”, „yyyy”, „eeeehmmm”, „yyyeeeaaa”, itp.

(świadczą o podwyższonym poziomie napięcia psychicznego)

W chwili napięcia psychicznego, usłyszysz także WYŻSZY głos, który świadczy o odczuwaniu niepewności.

I odwrotnie, niższy głos i wolniejsza mowa odbierany jest jako godny zaufania.

Ogólnie…

Kiedy ludzie czują np. SMUTEK, wtedy głos jest cichy i wolny.

W przypadku ZŁOŚCI / STRACHU pojawi się szybka mowa, poczucie winy będzie treścią emocjonalną mówcy.

(w przypadku poczucia winy ludzie czują złość w 9/10 przypadków).

W momencie kiedy druga osoba kłamie, usłyszysz szybką tonację unoszoną do GÓRY na koniec zdania.

Kiedy mówi prawdę, tonacja na koniec zdania spada w DÓŁ.

Sam dr uważa, że takie sygnały świadczą o podniesionym napięciu psychicznym, jednak czy świadczą o stresie (bo ona chce dobrze wypaść), czy o kłamstwie (bo chce wypaść lepiej), czy o perfidnym zmyślaniu (bo chce być dobrze widziana), itp… – zależy ZAWSZE od kontekstu.

A kontekst widzisz sam, wtedy gdy jesteś w sytuacji, czyli musisz nie tylko znać te sygnały, ale przede wszystkim wykazać się zdolnością do ich połączenia sobie w głowie, zależnie od sytuacji.

Mam nadzieję, że pomogłem 😉

 

Daniel Błaszczuk

Facebook Comments Box