„IV Leipzig Évora Scientific Meeting in Psychology & 1.st International Scientif Meeting in Psychology”

IV Leipzig Évora Scientific Meeting in Psychology
1 st International Scientif Meeting in Psychology.

Wspomnienia i doświadczenia to najważniejsze co nam pozostaje.

Daniel Błaszczuk

Facebook Comments Box