Heurystyka Dostępności – Jak Wpływa na Ciebie…?

„Czym Jest Heurystyka Dostępności…?”
Uważaj co czytasz…

Co sprawia, że uważasz coś za możliwe? Dlaczego coś innego oceniasz za nieprawdopodobne? Te oceny są NIETRAFNE, jednak od nich zależy jak się zachowasz i na co zdecydujesz.

Heurystyki to w psychologii złożone reguły umysłowe, które powodują szybkie i efektywne podjęcie decyzji.

Heurystyka Dostępności

Heurystyka Dostępności to uproszczona zasada wydawania sądów, zgodnie z którą ludzie wydają sądy kierując się tym, czego WIĘCEJ przyjdzie im na myśl.

  • Jeżeli coś mi łatwo przychodzi do głowy, to znaczy, że jest to prawdopodobne.
  • Im trudniej, tym mniej prawdopodobne.

Dlatego ludzie uważają za bardziej prawdopodobne NIE to, co jest faktycznie obiektywnie prawdopodobne,  tylko to czego WIĘCEJ przychodzi im na myśl.

Jeżeli więcej razy pamiętam, że w barze X obsługiwała mnie określona kelnerka, bo na nią akurat trafiałem, to idąc tam będę myślał, że jest prawdopodobne, że mnie znowu obsłuży.

Kiedy ludzie myślą o tym co wydaje im się możliwe, NIE dokonują obiektywnej oceny świata, tylko biorą za dobrą kartę to, czego więcej przychodzi im na myśl.

To jest ważne, kiedy oceniamy własne siły. Kiedy coś trudno nam sobie w ogóle wyobrazić, tym trudniej nam uznać to za prawdopodobne.

Z kolei łatwość pomyślenia o czymś i wyobrażenia sobie czegoś, powoli wywołuje nam przekonanie o tym, że to nawet całkiem możliwe.

W skrajnym przypadku fanatyczne zamiłowanie do nawet najbardziej absurdalnej myśli, prowadzi do zaburzenia w postaci niezłomnej wiary w jej sens, bez względu na to jak bardzo ta myśl jest oderwana od rzeczywistości.

Czy są jeszcze inne Heurystyki?

Tak.

Daniel Błaszczuk

Facebook Comments Box