Konferencja „Emotions and Self-control & Curricular Adaptation For Students With Special Needs” / „Mindfulness”

Daniel Błaszczuk Certyfikat Psychologia
„Curricular Adaptation For Students With Special Needs” / „Mindfulness”
 
Konferencja naukowa na Uniwersytecie na Maderze (Funchal, Portugalia) we współprwcy z Uniwersytetem z z Transylwanii (Braszów, Rumunia) dotycząca dostosowania programu nauczania dla uczniów z specjalnymi potrzebami.
 
W drugiej części o samokontroli emocjonalnej.
 
Daniel Błaszczuk
Facebook Comments Box