Dysonans Poznawczy – Podjęłaś lub Podjąłeś Decyzję? I Co Teraz…?

Dysonans Poznawczy – Co Dzieje Się z Przekonaniem Po Podjęciu Decyzji…?”
Decyzja i co dalej…? Teoria Dysonansu Poznawczego

W jaki sposób wpływa na Ciebie DECYZJA…? Co dzieje się w Twojej głowie, kiedy już została podjęta…?

O Teorii Dystansu Poznawczego pisałem tutaj.

Zaznajomienie się z wcześniejszym tekstem jest niezbędne do całkowitego zrozumienia pełnego kształtu prezentowanego tu mechanizmu psychologicznego.

Co się dzieje z Twoją pewnością co do słuszności, kiedy już podjąłeś lub podjęłaś DECYZJĘ…?

Jeżeli dokonałeś jakieś decyzji, a teraz zaczynasz mieć wątpliwości, wejdziesz w dysonans.

Jeżeli pojawia się mnóstwo nowych argumentów ZA ale też argumentów PRZECIW, a Ty już zdecydowałeś, to wejdziesz w DYSONANS.

Jeżeli decyzja jest nieodwracalna, to po decyzji ludzie nie są zainteresowani, żeby rozsądnie myśleć, ale by redukować dysonans.

Wtedy następują procesy MAKSYMALIACJI sensu swojej decyzji i MINIMALIZACJI argumentów przeciw.

Jakiś czas po decyzji w której ludzie się wahali, zaczynają myśleć „jak dobrze, że zrobiłem tak jak zrobiłem, a miałem wtedy tyle wątpliwości”. Jest to typowe zniekształcenie dysonansem podecyzyjnym, są to iluzje.

Badania pokazują, że poczucie pewności zaczyna wzrastać po podjęciu decyzji i im dalej od decyzji tym poczucie pewności co do niej jest większe.

Decyzja sama w sobie może być stresorem, stąd oddalanie się od bodźca wywołującego stres przynosi poczucie komfortu, spokoju, pewności. Im dalej od trudnej decyzji tym większy komfort.

Po decyzji ludzie nie są zainteresowani wątpliwościami, tylko argumentami, że dobrze zrobili.

Widzimy szczególnie „te mądre” argumenty ZA swoją decyzją i „te głupie” argumenty PRZECIW swojej decyzji.

Daniel Błaszczuk

Facebook Comments Box