Wpływ Na Siebie

Kto ma największy wpływ na ciebie? Inni. A kto powinien mieć? Ty sam! Pewność siebie można wytrenować, podobnie jak mówienie „nie” wszystkim tym, którzy chcą mieć zbyt duży wpływ na nasze życie. Równie ważna jest wiedza na temat jak pokonać nieśmiałość i jak radzić sobie ze stresem. Zacznij wreszcie mieć wpływ na.. siebie.

Budowanie pewności siebie to w gruncie rzeczy odpowiedzenie sobie na pytanie jak być odważnym w relacjach z innymi. Warto być odważnym. Przekonanie o własnej sile sprawczej znacznie ułatwia nam wchodzenie w trudne relacje oraz wychodzenie z nich. Jak być pewnym siebie? Wywierając na siebie pozytywny wpływ – przecież jesteś dla siebie ważny, prawda?