Perswazja – Techniki

Wywieranie wpływu na ludzi pożądane jest w wielu zawodach: polityk, nauczyciel, pracownik branży reklamowej, prawnik, dziennikarz… Wszyscy oni muszą mieć opanowane techniki perswazji, w przeciwnym wypadku wiele działań nie przynosiłoby zakładanych efektów. Nauczenie się tych technik to kwestia lektury odpowiednich tekstów psychologicznych.

Warto dowiedzieć się jak wywieranie wpływu na innych odbija się na nas samych. Czy jesteśmy podatni na manipulację? Czy nie ulegamy perswazji zbyt łatwo? Znając sposoby wywierania wpływu na ludzi możemy nimi manipulować ale i sami bronić się przed manipulacją. To bardzo użyteczna wiedza we współczesnym świecie.