Behawior

Jak rozpoznać kłamstwo? Jak stwierdzić czy mnie zdradza mężczyzna, na którym mi zależy? Nasze zachowanie nas zdradza! Im bardziej staramy się ukryć prawdę o nas samych, tym większe prawdopodobieństwo, że niechciane zachowania nas zdemaskują. Psychologia więzi to nie czarna magia – to często czysty behawioryzm, czyli analiza zachowania.

System kar i nagród skutecznie zmienia nasze zachowania. Jednak to trwała motywacja do zmiany sprawia, że uznajemy określone wartości za własne. Niechciane zachowania można wygaszać, pożądane – wzmacniać. Ale najlepiej odpowiedzieć sobie na pytanie: jak się zmotywować do trwałych zmian, które wpłyną na poprawę relacji.